چرا فن بیان مهم است ؟

 ۰

پاسخ به سوال چرا فن بیان مهم است به ویژگی زیبایی دوستی انسان برمی گردد. هر پدیده ای که در انسان ادراک زیبایی ایجاد کند، قابلیت تاثیرگذاری پیدا می کند. فن بیان، فن زیبا سخن گفتن است و زیبایی سخن تاثیر بسیار عمیق تری روی مخاطب دارد.

تعریف زیبایی از نظر افلاطون

زیبایی از نظر افلاطون یعنی تناسب اجزا با یکدیگر و با کل مجموعه. تقارن و کیفیات اندازه همواره باعث کامل شدن زیبایی می شود.

اجزای فن بیان

هنگامی که می خواهیم یک شعر را دکلمه کنیم، یا متنی را بخوانیم و قصه ای را روایت کنیم و یا سخنرانی کنیم، اجزای مختلف فن بیان (صدا، تنفس، تلفظ، اکسان گذاری، سرعت، مکث و سکوت ها) باید در نظر گرفته شود و در اجرا رعایت شود تا یک کل زیبا (لحن) به وجود آید.

بسیار از متخصصین ارتباطات کلامی، لحن را معادل فن بیان می دانند. این مسئله نشان می دهد که چرا فن بیان مهم است و چگونه شما می توانید با آموزش در این زمینه سخن گفتن خود را تبدیل به یک اثر هنری کنید.

بنابراین تناسب صدا، تلفظ، اکسان، سرعت و مکث و سکوت هاست که باعث ایجاد لحن (احساسی که گوینده سخن از طریق صدا به مخاطب منتقل می کند) می شود.

مخاطب کدامیک را انتخاب می کند: احساس یا کلام

اگر مخاطب بین کلام و احساسی که توسط گوینده منتقل می شود دچار تضاد شود، احساس را انتخاب می کند و به آن اولویت می دهد. به عنوان مثال اگر شما به کسی بگویید که “من عاشقتم” و احساس عشق به همراه کلمه عاشقتم منتقل نشود، مخاطب کلام شما را نمی پذیرد. این مورد یکی از مهمترین دلایلی است که به ما می گوید چرا فن بیان مهم است؟

ارتباط کلامی، ارتباط غالب انسانی است

قسمت عمده ای از ارتباطات انسانی به کلام مربوط می شود. شما باید بپذیرید که انسان حیوان ثروتمند نیست، حیوان قدرتمند نیست، حیوان زیبا نیست، انسان حیوان ناطق است و نطق، کلام، سخن و سخنرانی، عظیم ترین، باشکوهترین ویژگی و خصلت انسان است.

با کلمه است که ما عاشق می شویم، با کلمه است که ما فارغ می شویم. با کلمه است که ما محبت می کنیم و با کلمه است که از همدیگر متنفر می شویم. طبیعتا هر کسی که صاحب کلام باشد و در فن بیان و سخنرانی، قوی و قدرتمندتر باشد می تواند تاثیرات بیشتری روی دیگران داشته باشد و سرنخ های ارتباطی را کنترل کند.

ایجاد جذابیت و تاثیرگذاری روی دیگران

در ارتباطات ایجاد جذابیت و تاثیرگذاری امری اجتناب ناپذیر است. هر کسی دوست دارد هنگامی که صحبت می کند، دیگران به او توجه کنند و از او تاثیر بپذیرند. فن بیان این امکان را می دهد که شما تاثیرگذار سخن بگویید.

فراموش نکنید اگر نتوانید حرفتان را بزنید، سرخورده می شوید. اگر حرفتان را بد بزنید پیشیمان می شوید، اگر حرفتان را خوب بزنید خیالتان راحت می شود. ولی شما فن بیان و سخنرانی می آموزید که تاثیرگذار و شکوهمند سخن بگویید.

زمانی می توانید خود را صاحب فن بیان بدانید که دیگران از همنشینی و همصحبتی با شما لذت ببرند.

پیشرفت کاری و حرفه ای

هر کسی در هر شغلی و در هر صنفی، اگر فن بیان قوی داشته باشد و سخنران قدرتمندتری باشد، درآمد بیشتر و جایگاه بهتری را هم کسب می کند.

کسانی که از فن بیان قدرتمندتری برخوردارند، وقتی خود را معرفی می کنند و یا کارشان را ارائه می کنند، بسیار خردمندتر، عظیمتر و باشکوهتر از آنچه که هستند به نظر می رسند. ولی کسانی که فن بیان ضعیفی دارند و در کلام لکنت دارند وقتی خود را معرفی می کنند و یا کارشان را ارائه می کنند بسیار ضعیف تر، خفیف تر و حقیرتر از آنچه واقعا هستند به نظر می رسند.

در طول سال ها تجربه کاری و مشاوره فردی با سخن آموزان، این عبارت دیگر تبدیل به یک کلیشه و تکرار شده است که “با اینکه من نسبت به همکارانم از سواد و تخصص و تجربه بیشتری برخوردارم ولی صرفا به این دلیل که آن ها در جلسات بهتر از من صحبت می کنند، پیشرفت بیشتری نیز کرده اند”.

این نشان می دهد که در محیط های کاری و حرفه ای چرا فن بیان مهم است و چه تاثیرات شگرفی در رشد حرفه ای فرد می تواند داشته باشد.

حفظ ثبات و سلامت ارتباط عاطفی

قوی ظاهر شدن در ارتباطات عاطفی و مورد توجه واقع شدن توسط جنس مخالف، یکی از مهمترین دغدغه های انسان امروز است. روابط عاطفی دنیای مدرن هم به اندازه روابط اجتماعی آن، پیچیده و دشوار شده است و برقراری تعادل در ارتباطات عاطفی مانند گذشته به راحتی امکان پذیر نیست.

فن بیان و لحن درست و قدرت سخنوری یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین مهارت های فردی برای ایجاد تعادل در ارتباطات عاطفی است.

فعالیت قدرتمندتر در شبکه های اجتماعی

ضبط ویدئو و پادکست و به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های اجتماعی، از جمله دلایلی است که اخیرا اهمیت فن بیان را صدچندان کرده است. در دهه های گذشته عموم مردم قابلیت این که ویدئو و صدای خود را ضبط کنند و یا دکلمه شعر انجام دهند را نداشتند.

فقط کسانی که در رایو و تلوزیون مشغول به کار بودند چنین قابلیتی را داشتند و آموزش فن بیان هم برای آن ها ضروری بود. امروز با توجه به رشد تکنولوژی و رشد روزافزون شبکه های اجتماعی، این مهارت می تواند به حضور موثرتر شما کمک شایانی کند.

ایجاد و ارتقای اعتماد و عزت نفس

در نهایت فن بیان قوی و قدرتمند می تواند حس اعتماد به نفس و عزت نفس فردی را تقویت کند. وقتی می توانم حرفم را به درستی به دیگران منتقل کنم و از حق و حقوق خودم دفاع کنم و آزادانه نظر موافق و مخالف خود را ابراز کنم، پس می توانم به خودباوری برسم.

چه بسیار افرادی که نمی توانند حرف دلشان را بزنند و یا وقتی هم ریسک می کنند و می خواهند آن را بیان کنند، چنان مشوش و مغلوط بیان می کنند که دیگران اصلا متوجه منظورشان نمی شوند. یا زمانی که می خواهد با حرف دیگران مخالفت کنند به جای آن که دلایل مخالفت خود را بگویند عصبی می شوند و پرخاش می کنند و بازی برده را به راحتی می بازند.

پاسخ به سوال چرا فن بیان مهم است به ویژگی زیبایی دوستی انسان برمی گردد. هر پدیده ای که در انسان ادراک زیبایی ایجاد کند، قابلیت تاثیرگذاری پیدا می کند. فن بیان، فن زیبا سخن گفتن است و زیبایی سخن تاثیر بسیار عمیق تری روی مخاطب دارد.

تعریف زیبایی از نظر افلاطون

زیبایی از نظر افلاطون یعنی تناسب اجزا با یکدیگر و با کل مجموعه. تقارن و کیفیات اندازه همواره باعث کامل شدن زیبایی می شود.

اجزای فن بیان

هنگامی که می خواهیم یک شعر را دکلمه کنیم، یا متنی را بخوانیم و قصه ای را روایت کنیم و یا سخنرانی کنیم، اجزای مختلف فن بیان (صدا، تنفس، تلفظ، اکسان گذاری، سرعت، مکث و سکوت ها) باید در نظر گرفته شود و در اجرا رعایت شود تا یک کل زیبا (لحن) به وجود آید.

بسیار از متخصصین ارتباطات کلامی، لحن را معادل فن بیان می دانند. این مسئله نشان می دهد که چرا فن بیان مهم است و چگونه شما می توانید با آموزش در این زمینه سخن گفتن خود را تبدیل به یک اثر هنری کنید.

بنابراین تناسب صدا، تلفظ، اکسان، سرعت و مکث و سکوت هاست که باعث ایجاد لحن (احساسی که گوینده سخن از طریق صدا به مخاطب منتقل می کند) می شود.

مخاطب کدامیک را انتخاب می کند: احساس یا کلام

اگر مخاطب بین کلام و احساسی که توسط گوینده منتقل می شود دچار تضاد شود، احساس را انتخاب می کند و به آن اولویت می دهد. به عنوان مثال اگر شما به کسی بگویید که “من عاشقتم” و احساس عشق به همراه کلمه عاشقتم منتقل نشود، مخاطب کلام شما را نمی پذیرد. این مورد یکی از مهمترین دلایلی است که به ما می گوید چرا فن بیان مهم است؟

ارتباط کلامی، ارتباط غالب انسانی است

قسمت عمده ای از ارتباطات انسانی به کلام مربوط می شود. شما باید بپذیرید که انسان حیوان ثروتمند نیست، حیوان قدرتمند نیست، حیوان زیبا نیست، انسان حیوان ناطق است و نطق، کلام، سخن و سخنرانی، عظیم ترین، باشکوهترین ویژگی و خصلت انسان است.

با کلمه است که ما عاشق می شویم، با کلمه است که ما فارغ می شویم. با کلمه است که ما محبت می کنیم و با کلمه است که از همدیگر متنفر می شویم. طبیعتا هر کسی که صاحب کلام باشد و در فن بیان و سخنرانی، قوی و قدرتمندتر باشد می تواند تاثیرات بیشتری روی دیگران داشته باشد و سرنخ های ارتباطی را کنترل کند.

ایجاد جذابیت و تاثیرگذاری روی دیگران

در ارتباطات ایجاد جذابیت و تاثیرگذاری امری اجتناب ناپذیر است. هر کسی دوست دارد هنگامی که صحبت می کند، دیگران به او توجه کنند و از او تاثیر بپذیرند. فن بیان این امکان را می دهد که شما تاثیرگذار سخن بگویید.

فراموش نکنید اگر نتوانید حرفتان را بزنید، سرخورده می شوید. اگر حرفتان را بد بزنید پیشیمان می شوید، اگر حرفتان را خوب بزنید خیالتان راحت می شود. ولی شما فن بیان و سخنرانی می آموزید که تاثیرگذار و شکوهمند سخن بگویید.

زمانی می توانید خود را صاحب فن بیان بدانید که دیگران از همنشینی و همصحبتی با شما لذت ببرند.

پیشرفت کاری و حرفه ای

هر کسی در هر شغلی و در هر صنفی، اگر فن بیان قوی داشته باشد و سخنران قدرتمندتری باشد، درآمد بیشتر و جایگاه بهتری را هم کسب می کند.

کسانی که از فن بیان قدرتمندتری برخوردارند، وقتی خود را معرفی می کنند و یا کارشان را ارائه می کنند، بسیار خردمندتر، عظیمتر و باشکوهتر از آنچه که هستند به نظر می رسند. ولی کسانی که فن بیان ضعیفی دارند و در کلام لکنت دارند وقتی خود را معرفی می کنند و یا کارشان را ارائه می کنند بسیار ضعیف تر، خفیف تر و حقیرتر از آنچه واقعا هستند به نظر می رسند.

در طول سال ها تجربه کاری و مشاوره فردی با سخن آموزان، این عبارت دیگر تبدیل به یک کلیشه و تکرار شده است که “با اینکه من نسبت به همکارانم از سواد و تخصص و تجربه بیشتری برخوردارم ولی صرفا به این دلیل که آن ها در جلسات بهتر از من صحبت می کنند، پیشرفت بیشتری نیز کرده اند”.

این نشان می دهد که در محیط های کاری و حرفه ای چرا فن بیان مهم است و چه تاثیرات شگرفی در رشد حرفه ای فرد می تواند داشته باشد.

حفظ ثبات و سلامت ارتباط عاطفی

قوی ظاهر شدن در ارتباطات عاطفی و مورد توجه واقع شدن توسط جنس مخالف، یکی از مهمترین دغدغه های انسان امروز است. روابط عاطفی دنیای مدرن هم به اندازه روابط اجتماعی آن، پیچیده و دشوار شده است و برقراری تعادل در ارتباطات عاطفی مانند گذشته به راحتی امکان پذیر نیست.

فن بیان و لحن درست و قدرت سخنوری یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین مهارت های فردی برای ایجاد تعادل در ارتباطات عاطفی است.

فعالیت قدرتمندتر در شبکه های اجتماعی

ضبط ویدئو و پادکست و به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های اجتماعی، از جمله دلایلی است که اخیرا اهمیت فن بیان را صدچندان کرده است. در دهه های گذشته عموم مردم قابلیت این که ویدئو و صدای خود را ضبط کنند و یا دکلمه شعر انجام دهند را نداشتند.

فقط کسانی که در رایو و تلوزیون مشغول به کار بودند چنین قابلیتی را داشتند و آموزش فن بیان هم برای آن ها ضروری بود. امروز با توجه به رشد تکنولوژی و رشد روزافزون شبکه های اجتماعی، این مهارت می تواند به حضور موثرتر شما کمک شایانی کند.

ایجاد و ارتقای اعتماد و عزت نفس

در نهایت فن بیان قوی و قدرتمند می تواند حس اعتماد به نفس و عزت نفس فردی را تقویت کند. وقتی می توانم حرفم را به درستی به دیگران منتقل کنم و از حق و حقوق خودم دفاع کنم و آزادانه نظر موافق و مخالف خود را ابراز کنم، پس می توانم به خودباوری برسم.

چه بسیار افرادی که نمی توانند حرف دلشان را بزنند و یا وقتی هم ریسک می کنند و می خواهند آن را بیان کنند، چنان مشوش و مغلوط بیان می کنند که دیگران اصلا متوجه منظورشان نمی شوند. یا زمانی که می خواهد با حرف دیگران مخالفت کنند به جای آن که دلایل مخالفت خود را بگویند عصبی می شوند و پرخاش می کنند و بازی برده را به راحتی می بازند.

منبع : سایت چطور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
اسکرول به بالا