سایکوپث

اختلال شخصیت سایکوپت

سایکوپت کیست؟ روان‌شناسان اصطلاح سایکوپت (psychopath) را برای توصیف فردی بی‌عاطفه، بی‌احساس و فاسد از نظر اخلاقی به کار می‌برند. با این‌ حال، این اصطلاح در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) وجود ندارد و فقط از نظر قانونی یا بالینی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین سایکوپت (و نیز سوسیوپت) نوعی تشخیص رسمی برای […]

اختلال شخصیت سایکوپت Read More »