دگر هیپنوتیزم

آموزش دگرهیپنوتیزم

هیپنوتیزم فرآیند علمی می باشد که انجام آن باعث می شود سطح هوشیاری فرد سوژه عمیق و گسترده شود در نتیجه تمرکز فرد تا حد زیادی افزایش می یابد.

هیپنوتیزم شاخه ای از علم روانشناسی می باشد که بنیان آن تمرکز و تلقین می باشد.در جامعه ما به هیپنوتیزم معمولا خواب مصنوعی می گویند اما در واقه هیپنوتیزم و خواب تفاوت های زیادی دارند. هیپنوتیزم فرآیندی است که یا توسط فرد و یا توسط فرد دیگری که به آن هیپنوتیزور می گویند امکان پذیر است.در هیپنوتیزم از سدی به نام باور خود آگاه باید گذشت تا به ضمیر نا خودآگاه وارد شد چرا که ضمیر خودآگاه اجازه ورود هر تلقینی را نمی دهد مگر اینکه از طریق هیپنوتیزم انجام شود.

هیپنوتیزم به دو صورت انجام میشود:

  • خود هیپنوتیزم
  • دگر هیپنوتیزم

در صفحه ی خود هیپنویزم به این موضوع کاملا اشاره شده است.

اما در حالت دگر هیپنوتیزم یک فرد، شخص دیگری از حالت عادی خارج میکند و به خلسه می برد. عمل دگر هیپنوتیزم توسط فرد دیگری که به آن هیپنوتیزور میگویند، انجام می شود. در این حالت هیپنوتیزور با استفاده از روش های مختلف در هوشیاری و درک سوژه تغییراتی به وجود آورده و او را به حالت هیپنوز عالم هیپنوتیزم وارد می کند و شخصیت و استعداد، احساسات و عواطف او را تحت تأثیر قرار داده و نیروی تفکر سوژه را موقتا برای زمانی کوتاه در اختیار می گیرد. البته تحت تأثیر قرار دادن سوژه شدت و ضعف هایی دارد که مربوط به استعداد هیپنوزپذیری سوژه می باشد. اصلی ترین کاربرد فعلی دگر هیپنوتیزم برای مقاصد درمانی، امراض عصبی و روانی، از بین بردن اختلالات شخصیتی و عادات و شرطی سازی برای آموزش خود هیپنوتیزم می باشد.

 

سبد خرید
اسکرول به بالا