تکنیک صندلی خالی در روانشناسی؛ صحبت با فرد خیالی چطور به ما کمک می‌کند؟

جاوید فرجام‌نیا روانشناسی تکنیک صندلی خالی در روانشناسی روان‌درمانگران از روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات مراجعان استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های مشهور و پرکاربرد تکنیک صندلی خالی است. این تکنیک در حوزه‌های مختلفی به کار می‌آید؛ برای مثال، اگر شما درگیر مشکلاتی باشید که در آن پای یک نفر دیگر در میان باشد، این […]

تکنیک صندلی خالی در روانشناسی؛ صحبت با فرد خیالی چطور به ما کمک می‌کند؟ Read More »